web analytics

N-Key Rollover (NKRO) là gì? Định nghĩa cơ bản

5/5 - (1 bình chọn)

Bàn phím có n-key rollover, viết tắt là NKRO, có thể quét từng nút nhấn riêng lẻ thay vì nhờ PC thực hiện. Do đó, mọi nút hoặc phím được nhấn đều được ghi nhận, ngay cả khi bạn đang nhấn đồng thời nhiều phím.

NKRO Anti-Ghosting

Đôi khi bạn sẽ thấy chữ “n” trong n-key rollover được thay thế bằng một số. Con số đó cho bạn biết bạn có thể nhấn đồng thời bao nhiêu phím khi nhận biết bàn phím. Ví dụ: nếu bàn phím của bạn có khả năng di chuột qua 6 phím, bạn có thể nhấn đồng thời sáu phím khi nhập thành công. N-key rollover đặc biệt phù hợp / hữu ích cho bàn phím chơi game.
Không phải tất cả các bàn phím đều có tính năng di chuyển n-key, vì việc triển khai tính năng này đi kèm với những thách thức về chi phí và thiết kế cụ thể.

Nguồn: tomshardware

Bài viết liên quan