web analytics
Trò chơi nào hỗ trợ tính năng HDR tự động của Windows 11?

Tính năng Auto HDR tự động đi kèm với Windows 11, nhưng bạn cần bật...